Rwy'n falch iawn fy mod wedi dod o hyd i'ch meddalwedd! Rwyf wedi bod yn gwneud fy llyfrau fy hun ers amser maith iawn ac nid oeddwn am uwchraddio fy meddalwedd am gost wallgof dim ond i gyflwyno ffurflenni TAW gyda Making Tax Digital. Mae eich meddalwedd yn gweithio'n berffaith ac yn bont rhwng fy llyfrau a'r system MTD newydd. Rwyf wedi bod yn dweud wrth lawer o bobl amdanoch chi, ac ni allaf gredu bod fy mhroblem bellach wedi'i datrys am bris mor wych! Anfonwch yr argymhelliad hwn ymlaen i unrhyw un sy'n gofyn.

Robin G.

Pensaer hunangyflogedig

Cysylltu â ni

P'un a oes gennych gwestiwn, sylwadau, adborth, syniad, neu dim ond eisiau sgwrs, rydym am glywed gennych!

Defnyddiwch y ffurflen ar y dde i gysylltu. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Rydym yn wrth-sbam. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw e-byst ychwanegol at unrhyw ddiben arall.

Ar gyfer cwestiynau sy'n benodol i gyfrif, mewngofnodwch i'r feddalwedd yn gyntaf, a defnyddiwch y swyddogaeth Cymorth Cyswllt i anfon cefnogaeth neges ddiogel.

Diolch!

Ceisiwch #GoFile hollol rydd

Dim ymrwymiad. Dim rhwymedigaeth.
Dim ond meddalwedd syml sy'n gweithio.

Dim angen cerdyn credyd.

Drwy gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, rydych yn cytuno i'n
telerau ac amodau a pholisi preifatrwydd